Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

2nd Balkan HST Championship - Bulletin 1

Από τον Στάθη SV5DKL έχουμε την παρακάτω ενημέρωση.
Από έγκυρη πληροφόρηση που έχω στο γκρουπέτο άρχισαν ήδη οι προπονήσεις, άντε με το καλό...


Romanian Amateurs Radio Federation

Jocurile Europei de Sud-Est la telegrafie viteză(Balkan High Speed Telegraphy Championship)

13-15 June 2014

Piatra Neamţ, România

Bulletin No 1

(31 January 2014)I. Organizer of the event:

 Romanian Amateur Radio Federation (FRR)

II. Venue of event:

Piatra Neamț, Romania, located 360 km North-East of Bucharest and 130 km

West of Iasi.

Piatra Neamț is the capital city of Neamţ County, in the historical region of

Moldavia, eastern Romania. Because of its privileged location in the Eastern

Carpathian mountains, it is considered one of the most picturesque cities inIII. Dates of the event:

13-15 June 2014

IV. Invited countries:

Unlimited number of competitors, team leaders, trainers, guests, visitors from

the following countries are officially invited (in alphabetical order):

Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Greece,

Macedonia, Moldova, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia and Turkey.

Visitors from non-Balkan countries are welcome, too.

V. Accommodation:

The accommodation will be organized in a 3-star hotel in double and triple

rooms. Full board will be provided, starting with dinner on 13 June and finishing

with lunch on 15 June. The competition will take place in the same hotel.

VI. Expected weather:

In that period of the year the temperatures during the day are normally 20-25

deg C and 10-16 deg C during the night.

VII. Visa requirement:

Only participants from Moldova and Turkey need visa to enter Romania. Upon

request FRR will send invitations to participants from these countries in order to

Participants from Albania, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Montenegro

and Serbia may enter Romania with biometric passports.

The participants from other countries may enter Romania with ordinary

passports or IDs.

VIII. Transportation:

If you come to Bucharest, Bacau, Iasi or Suceava by plane, FRR will organize

upon request your transportation to Piatra Neamț and back.

IX. Format of the championship and time schedule:

All official male and female categories (A to I) are welcome and will be

awarded separately. Every country is allowed to participate with unlimited

number of competitors in each category.

The format of the competition is relaxed and includes 3 tests only, as follows:

- Callsigns Receiving Test (RUFZ) – according to the official rules. The

winner gets 100 points, the others – proportionally less.

- Morse Runner Test – according to the official rules. The winner gets 100

points, the others – proportionally less.

- Transmission Test – mixed text only, 5 characters in a group, composed

of Amateur Radio callsigns, Amateur Radio abbreviations, Q-codes,

popular names, popular QTHs, etc. The winner gets 100 points, the others

– proportionally less.

The classification will be individual only; rankings will be in total sum of

points earned by the three tests (maximum 300).

As was the idea of the first organizer Panayot Danev, the organizers believe that

such format will attract not only traditional HST competitors but also many

radio amateurs, lovers of CW.

The schedule:

13 June (Friday) – Arrival and accommodation, dinner, team leaders meeting;

14 June (Saturday) – Breakfast, Competition, Lunch, Competition, Hamfest

(including dinner);

15 June (Sunday) – Breakfast, Competition, Lunch, Awarding, Departure.

X. Entry fees:

Accommodation for two nights, two days full board and hamfest cost 65 EUR

per person in double or triple room, 80 EUR per person in single room. Entry

fees will be paid upon arrival.

XI. Application for participation:

Please, send the application form bellow not later than 31 May 2014,

mentioning the predicted number of competitors and predicted number of

visitors to: yo3kaa@allnet.ro or yo8ww@yahoo.com

WE (SOCIETY OR INDIVIDUALS):

…………………………………………………..

E-MAIL: …………………………………………………..

INTEND TO PARTICIPATE WITH:

NUMBER OF COMPETITORS: ……….

NUMBER OF VISITORS: ……….

Do not hesitate to ask for any details using also the above e-mail addresses.

Romanian Amateur Radio Federation (FRR)

Δεν υπάρχουν σχόλια: